Świetlica dla dzieci "Cichy Kącik"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w ramach wykonywanej działalności, prowadzi świetlicę dla dzieci „Cichy Kącik”. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na I piętrze budynku.

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

13:00-16:00

Odrabianie lekcji

Zajęcia ciche uczestników świetlicy

Zajęcia komputerowe

Gry i zabawy świetlicowe

16:00-17:15

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży 

 

17:15-17:50

Rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań 

WTOREK

13:00-16:00

Odrabianie lekcji

Zajęcia ciche uczestników świetlicy

Zajęcia komputerowe

Gry i zabawy świetlicowe

16:00-16:30

 

Społeczność świetlicowa

16:30 -17:50

Zajęcia socjoterapeutyczne
w grupach

ŚRODA

13:00-16:00

Odrabianie lekcji

Zajęcia ciche uczestników świetlicy

Zajęcia komputerowe

Gry i zabawy świetlicowe

16:00-17:15

Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży

17:15-17:50

Rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań 

CZWARTEK

13:00-16:00

Odrabianie lekcji

Zajęcia ciche uczestników świetlicy

Zajęcia komputerowe

Gry i zabawy świetlicowe

16:00-17:15

Zabawy, które łączą. Zajęcia sportowo-rekreacyjne

17:15-17:50

Rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań 

PIĄTEK

12:00-14:30

 

Zajęcia edukacyjno - wyrównawcze dla osób zainteresowanych. Zajęcia ciche uczestników.

14:30-15:50

Rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań.  Zajęcia zorganizowane przez wychowawców

Działalność świetlicy finansowana jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
KADRA
mgr Małgorzata Filipiak – pedagog

mgr Grzegorz Kompert - pedagog

mgr Wioletta Wójcicka – pedagog

mgr Magdalena Pasek - wychowawca