OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W JAWORZNIE

ul. Jagiellońska 9, 43-602 Jaworzno (Szczakowa)

tel. (32) 618-19-77

lub (32) 745-12-00

poniedziałek - czwartek: 7.00 – 19.00
piątek: 7.00 – 15.00
sobota, niedziela: nieczynne

 

Menu

O nas w BIP

Statut, Regulamin Organizacyjny i inne oficjalne informacje na temat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie znajdziesz na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej w Jaworznie.

OIK w BIP Jaworzno

Kontakt

Wszystkie dane teleadresowe Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie znajdziesz w sekcji Kontakt. Możesz również skorzystać z formularza, dostępnego na stronie głównej.

O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XVI/174/2007 r. z dnia 29.11.2007 roku. Otwarcie działalności Ośrodka nastąpiło 1 marca 2008 roku.

Ośrodek jest jednostką budżetową miasta Jaworzna i jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Cele:

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
 2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania:

 • Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
 • Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
 • Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 • Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.
 • Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
 • Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy oraz osób bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.
 • Diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionych od narkotyków, motywowanie do podjęcia leczenia.

Usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Usługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie realizowane są przez następujące formy działania:

 • Interwencja Kryzysowa, Pomoc Specjalistyczna: psychologiczna, pedagogiczna i prawna.
 • Pomoc rodzinie - Poradnictwo Specjalistyczne – współpraca z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działań na rzecz pomocy rodzinie.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie procedury Niebieska Karta.
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii.
 • Prowadzenie Mieszkań Chronionych dla samotnych Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi, Kobiet w Ciąży, Osób Dotkniętych Przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej oraz Osób Bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.

Zobacz grafik pracy naszych specjalistów.

Specjaliści i pracownicy OIK Jaworzno

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej liczy 10 osób. Ze względu na specyfikę pracy konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, gdyż profesjonalna pomoc osobom w kryzysie wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Dlatego w skład kadry wchodzą:

 • psycholodzy,
 • terapeuci,
 • pedagodzy,
 • pracownik socjalny,
 • terapeuta uzależnień,
 • prawnik.

Pracę specjalistów nadzoruje Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pani Barbara Obertyn. Stanowisko Zastępcy Dyrektora - a zarazem Głównego Księgowego - piastuje Małgorzata Paluch.

Ośrodek świadczy bezpłatną i anonimową pomoc. Naszych klientów nie obowiązuje żadne skierowanie. W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Grafik pracy

UWAGA! Porady specjalistów są BEZPŁATNE.

SpecjalistaGodziny przyjęć
Imię i nazwiskoSpecjalizacjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
mgr Edyta Jamróz
pedagog
Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Koordynator11.00-16.30, 16.30-19.00 MCH11.00 - 19.0007.00 - 15.007.00 - 15.007.00 - 15.00
mgr Katarzyna Kotulska pedagogGłówny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie - Koordynator11.00 - 19.0010.00 - 18.007.00 - 15.007.00 - 15.007.00 - 15.00
mgr Natalia Prostak psycholog, psychoterapeutaPsycholog07.00 - 15.0007.00 - 15.0011.00 - 19.0011.00 - 19.007.00 - 15.00
mgr Joanna Beker
psycholog, psychoterapeuta
Psycholog13.00 - 19.00-13.00 - 19.0007.00 - 14.0007.00 - 14.00
mgr Marta Piekarska
Psycholog
Terapeuta7.00 - 15.0011.00 - 19.007.00 - 15.0011.00 - 19.007.00 - 15.00
mgr Małgorzata Uryga
pedagog
Pedagog11.00-16.30,
16.30-19.00 MCH
7.00 - 15.0007.00 - 15.0011.00 - 19.007.00 - 15.00
mgr Teresa Zawodnik
Pedagog
Pedagog11.00-16.30, 16.30-19.00 MCH7.00 - 15.0011.00 - 19.007.00 - 15.007.00 - 15.00
mgr Magdalena Soliman
pedagog, pracownik socjalny
Pracownik socjalny7.00 - 15.0011.00 - 19.007.00 - 15.0011.00-14.00
14.00-19.00MCH
7.00 - 15.00
mgr Krzysztof Lesz
pedagog, terapeuta uzależnień
Terapeuta Uzależnień14.00 - 19.0014.00 - 19.00---
mgr Artur Dzikowski
prawnik
Radca Prawny--16.15 - 20.15--

pobierz grafik

~ do góry ~