OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W JAWORZNIE

ul. Jagiellońska 9, 43-602 Jaworzno (Szczakowa)

tel. (32) 745-12-00

lub (32) 316-05-12

poniedziałek - czwartek: 7.00 – 19.00
piątek: 7.00 – 15.00
sobota, niedziela: nieczynne

 

Program Osłonowy "Jaworzno stawia na rodzinę - szczęśliwa rodzina - szczęśliwe dziecko", edycja 2013

W okresie od września do grudnia 2013 na terenie miasta Jaworzna realizujemy program pod nazwą "Jaworzno stawia na rodzinę - szczęśliwa rodzina - szczęśliwe dziecko"
Jest to kontynuacja programu, który realizowaliśmy w roku 2011 i 2012r.

ZOBACZ

Program "Jaworzno stawia na rodzinę"

W okresie od września do grudnia 2012r. na terenie miasta Jaworzna realizowany jest program pod nazwą „Jaworzno stawia na rodzinę. Słowo rani bardziej niż ręka”».

ZOBACZ

Zajęcia profilaktyczne dla szkół

Oferta zajęć profilaktycznych dla młodzieży realizowanych w ramach działań profilaktycznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

AKTUALNA OFERTA

O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Cele:

  1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
  2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania:

  • Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
  • Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
  • Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
  • Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
  • Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.
  • Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
  • Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy oraz osób bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.
  • Diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionych od narkotyków, motywowanie do podjęcia leczenia.

więcej »

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Nr telefonu*
Mail*

Opisz swój problem:

Zabezpiecznie antyspamowe: w pole poniżej wpisz za pomocą cyfr liczbę
dwadzieścia dziewięć

*jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali i mogli Ci pomóc, musisz podać swój telefon lub/i mail.

Kontakt mailowy

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej. Na Twoje maile czekamy pod adresem:

oik@oik.jaworzno.pl


http://www.oik.jaworzno.pl/aktualnosci.php?a=109

http://cpz-med.com.pl/

http://pssejaworzno.pis.gov.pl/index.php